LIVE THE MOMENT

'แนวคิดในการวางผังโครงการ'

 

Momento เราออกแบบบนพื้นฐานแนวคิด "Live the Moment Together" เพื่อเป็นบ้านที่ทุกคนอยากใช้เวลาด้วยกันเพื่อเติมเต็มจินตนาการและความฝัน ที่สำคัญคือการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณรักด้วยความรู้สึกแสนอบอุ่น

 

ผังโครงการจึงออกแบบให้แต่ละส่วนเกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่อง แต่ละพื้นที่เชื่อมโยงถึงกันเพื่อดื่มด่ำทั้งธรรมชาติ และความสนุกของกิจกรรมยามใช้ชีวิต แบ่งเป็น 2 เฟส
ซึ่งแวดล้อมด้วยสวนร่มรื่นขนาดใหญ่ และทะเลสาบสาธารณะพื้นที่กว่า 10 ไร่

 

โครงการ Momento I by The Bonanza ขนาด 46 ไร่ 36 ยูนิต
ตั้งอยู่บนพื่นที่ราบติดสายน้ำใกล้ชิดกับธรรมชาติอันร่มรื่น

โครงการ Momento II by The Bonanza ขนาด 34 ไร่ 65 ยูนิต
ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงในระดับที่สูงกว่า ให้ทัศนียภาพที่กว้างไกล สัมผัสได้ถึงแนวทิวเขาที่โอบล้อมซึ่งเป็นเสน่ห์ของเขาใหญ่