CAMPIO
บ้านที่ให้ความรู้สึกถึงการเดินทางสู่ช่วงเวลาแห่งความหมาย...
จึงออกแบบให้มีพื้นที่พิเศษ Camping Space กว้างๆ
ก็ใครบ้างจะไม่อยากใช้เวลาพูดคุยเปิดใจกัน หรือฉลองความสุขเล็กๆ
ร่วมกัน บนพื้นที่ตั้งแคมป์บรรยากาศแสนสงบและเป็นส่วนตัว