GRAND STELLO
สัมผัสแสงดาวได้ทุกยามค่ำคืน กับบ้านที่ออกแบบให้มีพื้นที่พิเศษ
เอนกายดูดาวจากห้องนอนได้ เสมือนโน้มผืนฟ้ามาใกล้ๆ
ให้ครอบครัวคุณใช้เวลาดีๆ ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันสุนทรีย์