MONTANO
บ้านบรรยากาศสบายที่ให้คุณสัมผัสภูมิทัศน์ของทิวเขา
และแมกไม้เขียวชอุ่มอย่างเต็มตา จึงออกแบบพื้นที่พิเศษ
เพื่อให้คุณเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง