EXTERIOR

‘แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม’

เรายังคงสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในสไตล์ Modern Contemporary
เช่นเดียวกับ Momento I แต่มีลักษณะเป็นบ้านทรงสูง เน้นมุมมองระยะไกล
เป็นวิวภูเขาและธรรมชาติ ที่มีความงามเฉพาะตัว ของเขาใหญ่ บ้านแต่ละหลังได้รับการจัดวาง
ให้อยู่ในตำแหน่งที่มี การถมดินเพิ่มเติมให้มีระดับความสูงลดหลั่นต่างกัน
เพื่อเน้นความเป็นพื้นที่ลาดเอียงของเนินเขา ให้ได้บรรยากาศของการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติ
ตลอดจนได้มีการเสริมพื้นที่กิจกรรมกึ่งกลางแจ้ง ที่ยังคงความเป็นส่วนตัว
เช่น การใช้พื้นที่สันทนาการบริเวณชั้นดาดฟ้าของบ้าน เพื่อการสังสรรค์ หรือพักผ่อนส่วนตัว
ด้วยอารมณ์ ‘โรแมนติก’ และดื่มด่ำกับธรรมชาติของเขาใหญ่