อาคารบ้านสวนจตุจักร อาคาร D ชั้น 6 ซ.วิภาวดี 17
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. : 088-885-3335
E-mail : info@thebonanzakhaoyai.com