GOLF (TH)

GOLF

HOLE 01 Course Layout

HOLE 02 Course Layout

HOLE 03 Course Layout

HOLE 04 Course Layout

HOLE 05 Course Layout

HOLE 06 Course Layout

HOLE 07 Course Layout

HOLE 08 Course Layout

HOLE 09 Course Layout

HOLE 10 Course Layout

HOLE 11 Course Layout

HOLE 12 Course Layout

HOLE 13 Course Layout

HOLE 14 Course Layout

HOLE 15 Course Layout

HOLE 16 Course Layout

HOLE 17 Course Layout

หลุม 1
หลุมนี้ตีลงเนิน ด๊อกเลคทางด้านซ้าย นักกอล์ฟที่ไดร์ฟไกลต้องตีตัดด๊อกเลค เพราะถ้าตัดไม่พออาจเลยทะลุแฟร์เวย์ที่เป็นป่า ช็อตแอพโพรชไม่ยาก เพราะกรีนฟีมีลักษณะเป็น 2 ลอน
ถ้าหากออนผิดตำแหน่งอาจทำ 3 เพราะต้องพัตต์ผ่านกรีนที่ต่างระดับกัน รอบกรีนมีกับดักบังเกอร์ด้านหน้า
หลุม 2
พาร์ 5 แฮนดิเคป 8 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 580 หลา หลุมนี้นักกอล์ฟต้องวางตัวในช็อตที่สองให้ดี เพราะมีกองหินเป็นกับดักอยู่ในแฟร์เวย์
ถ้าเลือกที่จะเล่นข้ามกองหินอาจต้องเสี่ยงกับแนวคูน้ำที่พาดผ่าน แต่ถ้าวางตัวข้ามกองหินที่เป็นกับดักมาได้ ก็เหลือระยะแอพโพรชไม่เกินระยะ 100 หลา ซึ่งมีโอกาสในการทำคะแนนได้ไม่ยาก
หลุม 3
พาร์ 3 แฮนดิเคป 18 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 154 หลา หลุมนี้นักกอล์ฟต้องตีข้ามน้ำเข้าหากรีน ซึ่งรอบกรีนมีกับดัก ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ขนาดใหญ่ด้านซ้ายและด้านหลังของกรีน
ส่วนด้านซ้ายและด้านหน้าเป็น lake กรีนมีขนาดที่ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป ทำให้นักกอล์ฟสามารถทำ 1 ออนได้ไม่ยากเกินไป
หลุม 4
พาร์ 4 แฮนดิเคป 2 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 422 หลา แท่นทีมีลักษณะยาวขนานไปกับแนว lake มีต้นไม้ดักอยู่ด้านหน้าของ แฟร์เวย์ 2 ต้น
นักกอล์ฟต้องไดร์ฟผ่านต้นไม้ทั้งสองนี้ไป ช็อตแอพ โพรชต้องเล่นข้ามคูน้ำที่ขนานไปตามแนวแฟร์เวย์ ทีเป็นกับดักอยู่หน้ากรีน
หลุม 5
พาร์ 4 แฮนดิเคป 4 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 506 หลา พาร์ 4 ระยะค่อนข้างไกล แฟร์เวย์ด้านซ้ายขนานไปกับ lake ขนาดใหญ่ หนีน้ำมากเกินไปอาจทำให้ลูกเข้าป่าทางด้านขวาได้ ด้วยระยะที่ค่อนข้างไกล รอบกรีนไม่มีอุปสรรคใดๆ และกรีนค่อนข้างใหญ่ ไม่ยากเกินไป สำหรับหลุมพาร์สี่ไกลนี้
หลุม 6
พาร์ 5 แฮนดิเคป 9 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 582 หลา ทีออฟข้าม lake ที่สวยงาม มีสะพานเชื่อมระหว่างแท่นทีข้ามไปยังแฟร์เวย์ ความโดดเด่นของหลุมนี้อยู่ที่ลักษณะของกรีนที่ยกระดับขึ้นจากแฟร์เวย์
ด้านขวาและด้านหน้าของกรีนมีบังเกอร์เป็นกับดัก ทิวทัศน์สวยงามเพราะจะมองเห็นทิวเขาด้านหน้าได้รอบ ตั้งแต่แนว lake จนถึงด้านขวาของแฟร์เวย์
หลุม 7
พาร์ 3 แฮนดิเคป 14 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 198 หลา พาร์ 3 ระยะไม่สั้นและยาวเกินไป แต่มีแนวบังเกอร์ยาวอยู่ทางด้านหน้า หลุมนี้ต้องอ่านกรีนให้ดี เพราะสโลปบนกรีนค่อนข้างเจ้าเล่ห์พอควร
หลุม 8
พาร์ 4 แฮนดิเคป 15 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 387 หลา พาร์สี่ที่ทดสอบความแม่นยำ และใจของนักกอล์ฟ เพราะต้องไดร์ฟลูกเข้าหาแฟร์เวย์ที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นกับดักอยู่
นักกอล์ฟต้องการความแม่นยำในการไดร์ฟลูกผ่านช่องต้นไม้ด้านซ้ายหรือขวา จะทำให้ติดต้นไม้ซึ่งทำให้นักกอล์ฟต้องแอพโพรชระยะไกลสู่กรีน ที่ยกสูงเว้ายาวไปทางด้านขวาโดยมี lake ขวาเป็นกับดักรออยู่
หลุม 9
พาร์ 4 แฮนดิเคป 17 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 412 หลา หลุมพาร์ 4 ด็อกเลคขวา ทีบังคับให้ตีข้ามทรายทางด้านขวา เพราะหากเลี่ยงมาทางด้านซ้ายมาก จะทำให้เหลือระยะแอพโพรช ค่อนข้างมาก และต้องแอพโพรชขึ้นเนินตลอด หลุมนี้กรีนมีสโลป ค่อนข้างมาก นักกอล์ฟต้องระวังการทำ 3 พัตต์ให้ดี
หลุม 10 พาร์ 4 แฮนดิเคป 12 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 428 หลา พาร์ 4 ด็อกเลคขวา นักกอล์ฟเลือกเล่นไปทางด้านขวาจะทำให้เหลือระยะในช็อตแอพโพรชอีกไม่ไกล แต่ต้องระวังแฟร์เวย์บังเกอร์ที่วางเป็นกับดักไว้ทางด้านขวา กรีนต้องอ่านไลน์ให้ดีเพราะ 9 หลุมหลังลักษณะของการเล่น จะเป็นภูเขามากกว่า 9 หลุมแรก  
หลุม 11 พาร์ 3 แฮนดิเคป 16 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 188 หลา หลุมพาร์ 3 ระยะปานกลาง หลุมนี้ความยากอยู่ที่บนกรีน ถ้านักกอล์ฟเล่นพลาดกรีนไปทางด้านซ้ายโอกาสเก็บพาร์ค่อนข้างยาก ทางด้านขวาของกรีนอยู่ต่ำกว่าระดับของกรีน แต่ไม่ยากในการเซฟพาร์ เพราะว่ากรีนมีลักษณะเทลาดลงจากซ้ายมาขวา
หลุม 12
พาร์ 4 แฮนดิเคป 5 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 428 หลา หลุมพาร์ 4 ตรงขึ้นเขาตลอด หลุมนี้นักกอล์ฟจะเห็นทิวเขาเป็นฉากอยู่ทางด้านหลัง การเล่นหลุมนี้ไม่มีอะไร เพียงแต่ต้องเช็คระยะในการแอพโพรชให้ดี เพราะต้องเผื่อระยะในการเล่นขึ้นเนิน เป็นหลุมเดียวที่ไม่บังเกอร์เป็นกับดัก
หลุม 13 พาร์ 5 แฮนดิเคป 1 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 664 หลา หลุมยากและยาวที่สุดของสนาม ต้องเล่นช็อตแรกจากทีออฟให้ดี เพราะหากพลาดหลุดแฟร์เวย์โอกาสทำพาร์จะยากทันที ช็อตที่สองจะเลือกวางตัวหรือบุก ถ้าเลือกวางก็เหลือระยะอีกไกล ถ้าเลือกบุกก็ต้องเสี่ยงกับแฟร์เวย์บังเกอร์ทางด้านซ้าย และบ่อน้ำทางด้านขวา การแอพโพรชเข้าหากรีนต้องระวังทางด้านขวาเพราะเป็นน้ำตลอด
หลุม 14 พาร์ 4 แฮนดิเคป 6 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 458 หลา หลุมนี้นักกอล์ฟต้องไดร์ฟข้ามน้ำ กลางแฟร์เวย์มีต้นไม้ใหญ่วางเป็นอุปสรรคอยู่ นักกอล์ฟต้องเลือกวางตัวไปทางด้านขวาของต้นไม้ เพื่อสามารถแอพโพรชได้โดยไม่ติดต้นไม้ กรีนทางด้านขวามีบ่อน้ำวางเป็นกับดักอยู่  
หลุม 15
พาร์ 4 แฮนดิเคป 10 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 395 หลา เล่นขึ้นเขาตลอด กลางแฟร์เวย์มีตันไม้ขวาง และกองหินที่วางไว้เป็นอุปสรรค นักกอล์ฟต้องเลือกเล่นไปทางด้านขวาของแฟร์เวย์ กรีนมีลักษณะเป็น 3 ลอน นักกอล์ฟควรคำนวณระยะดีๆในการเล่นช็อตแอพโพรช เพราะถ้าออนผิดลอน มีโอกาสในการทำ 3 พัตต์ได้ง่ายๆ
หลุม 16 พาร์ 4 แฮนดิเคป 11 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 460 หลา หลุมด๊อกเลคขวา ตรงกลางแฟร์เวย์มีต้นไม้ขวางอยู่นักกอล์ฟต้อง เลือกเล่นไปทางด้านขวา เพื่อเลี่ยงการติดต้นไม้ซึ่งอาจทำให้ระยะ แอพโพรชเหลืออีกไกล ช็อตแอพโพรชต้องระวังบ่อน้ำทางด้านหลัง และด้านซ้าย เพราะกรีนเป็นลักษณะเว้าเข้าไปในน้ำ  
หลุม 17 พาร์ 3 แฮนดิเคป 3 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 196 หลา กรีนที่อยู่ติดกับภูเขาทำให้การเล่นหลุมนี้ยากขึ้น และนักกอล์ฟต้อง เผื่อระยะให้ดีเพราะเล่นลูกขึ้นเนิน ทางด้านขวาของกรีนเป็นหลุมอยู่ ต่ำกว่าระดับของกรีน และมีกองหินวางอยู่ การให้น้ำหนักในการ พัตต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ไลน์บนต้องอ่านกรีนให้ดี เพราะถ้า ให้ไลน์น้อยเกินไป มีโอกาสออก 3 พัตต์ได้ง่ายๆ  
หลุม 18 พาร์ 5 แฮนดิเคป 13 ระยะจากแท่นทีแชมป์เปี้ยนชิพ 565 หลา หลุมพาร์ 5 นี้มี 2 แฟร์เวย์ให้เลือกเล่นโดยถ้านักกอล์ฟเลือกเล่น ไปทางขวาจะเหลือระยะสั้นกว่า และสามารถที่จะทำ 2 ออนได้แต่ ต้องเสี่ยงกับอุปสรรคด้านหน้าที่เป็นป่า รอบกรีนมีบังเกอร์วางไว้เป็น กับดักทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Black 459 580 154 422 506 582 198 387 412 3,700
Blue 422 563 140 352 476 569 178 355 380 3,435
White 390 502 130 336 436 550 165 328 353 3,190
Red 354 462 118 298 394 528 146 287 313 2,900
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In TOT COURSE
Rating
Black 428 188 428 664 458 395 460 196 565 3,782 7,482 75.8
Blue 395 162 403 636 430 364 423 174 537 3,524 6,959  72.2
White 364 144 385 610 408 335 397 162 503 3,308 6,498  69.8
Red 325 113 367 574 379 295 370 137 472 3,032 5,932  69.4
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36  72
bonanza_golf_01
Pro Shop: รวบรวมทุกอย่างที่นักกอล์ฟต้องการเอาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักสำหรับรอ tee off หรือจะนั่งพักผ่อนกับเครื่องดื่มและสเน็คเบาๆ หรือจะเลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟต่างๆที่คุณต้องการ ท่านสามารถชำระค่า green fee ได้ที่นี่เช่นกัน

 

Driving Range: ปรับวงสวิงให้ถูกต้องหลังออกรอบ หรือ จะอุ่นเครื่องร่างกายให้พร้อมด้วยการหวดวงสวิงก่อนออกรอบ ก็สามารถทำได้ที่สนามไดรฟ์กอล์ฟขนาด 15 เลน พิเศษกว่าใครด้วยพื้นสนามที่ปูด้วยหญ้าชนิดเดียวกันกับสนามจริง

 

Golf cars: บริการรถกอล์ฟ ขับโดยแคดดี้ ค่าบริการ 500 บาทต่อ 18 หลุม

 

Caddie services: ทุกช่วงเวลาที่ท่านต้องการออกรอบ แคดดี้ของเราพร้อมบริการ

Book A Tee Time

ข้อมูลติดต่อ:

โบนันซา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
236 หมู่ 5 ถนนธนรัชต์ ต.ขนงพระ
ปากช่อง, นครราชสีมา 30130
ประเทศไทย

Golf Reservation

มือถือ: 086-327-3193 หรือ 086-977-6658
อีเมล์: GM_GOLF@thebonanzakhaoyai.com

footer_logo_memento
footer_logo_parco
footer_logo_sereno
btt